Λιπαντικά για Μειωτήρες

INDAGEAR SYN PG

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης…

Δείτε το προϊόν

INDAGEAR

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα…

Δείτε το προϊόν

INDAGEAR SYN P

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης (PAO)…

Δείτε το προϊόν