Λιπαντικά για Μειωτήρες

INDAGEAR

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα…

Δείτε το προϊόν

INDAGEAR SYN P

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης (PAO)…

Δείτε το προϊόν

INDAGEAR SYN PG

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης…

Δείτε το προϊόν