ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

1
Ένα λιπαντικό είναι γενικά ένα ελαιώδες ρευστό υλικό με κύρια λειτουργία τη μείωση της τριβής μεταξύ των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.
2
Το λιπαντικό ελαχιστοποιεί την απώλεια ενέργειας που παράγεται από την τριβή. Ταυτόχρονα μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμο για τον καθαρισμό, την ψύξη και την πρόληψη της διάβρωσης και της σκουριάς από μεταλλικά μέρη και πολλές τέτοιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα μηχάνημα κατά τη λειτουργία του.
3
Γενικά, ένα λιπαντικό αποτελείται από δύο ουσίες: Βασικά Έλαια & Πρόσθετα. Το βασικό λάδι μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις ομάδες, συνήθως ανάλογα με το επίπεδο καθαρότητας αυτού του λαδιού. Το Group-I και το Group-II είναι ορυκτέλαια βάσης, το Group-III είναι γνωστό ως Synthetic Base Oil, άλλα βασικά έλαια εμπίπτουν στην κατηγορία Group-IV. Το ποσοστό πρόσθετου κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 10-30% της σύνθεσης του λιπαντικού.