Οι εγκρίσεις προϊόντων μας εγγυώνται λύσεις υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας.
Αυτοματοποιημένη παραγωγή και υπερσύγχρονος εξοπλισμός αυτοματισμού και παρακολούθησης παραγωγής.
Εσωτερικό εργαστήριο και τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με έμπειρο προσωπικό και όργανα τελευταίας τεχνολογίας που διασφαλίζουν την
υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη σκευασμάτων για να μένουν μπροστά στις απαιτήσεις
και τις ανάγκες της αγοράς.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
ασφάλεια, περιβάλλον και υγεία.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, IS0 14001 και ISO 45001.