Λιπαντικά Ναυτιλίας

MARITIME 4050 / 5070

Υψηλής ποιότητας ορυκτά λιπαντικά υψηλής αλκαλικότητας για λίπανση κυλίνδρων σε εγκάρσια κεφαλή…

Δείτε το προϊόν

STERNTUBE OIL

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας στα πλοία…

Δείτε το προϊόν

MARITIME 3030 / 3040

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας, TPEO (trunk piston engine oil)…

Δείτε το προϊόν

MARITIME 1230 / 1240 / 1250

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil).. για περιεκτικότητα σε θείο (S) 0,4% -2 %...

Δείτε το προϊόν

MARITIME 430 / 840

Λιπαντικό για λίπανση εδράνων σε δίχρονους κινητήρες θαλάσσης χαμηλών στροφών.

Δείτε το προϊόν