Λιπαντικά για Βιομηχανικές Αλυσίδες

CHAINLUB HT 220

Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό βάσεως εστέρων πολυόλης, σχεδιασμένο για τη λίπανση των αλυσίδων μεταφοράς…

Δείτε το προϊόν

CHAIN OIL T

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό βάσης διαλύτη για βιομηχανικούς διαδρόμους και αλυσίδες μεταφοράς…

Δείτε το προϊόν