Λιπαντικά για Μεταφορά Θερμότητας

TRANSTHERM A / B

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για συστήματα μεταφοράς θερμότητας που λειτουργούν μεταξύ 10οC και 320oC…

Δείτε το προϊόν