Λιπαντικά για την Βιομηχανία Τροφίμων

FG COMPRESSOR S

Συνθετικά, μη τοξικά λιπαντικά συμπιεστών βάσης πολυ-αλφαολεφίνης , σχεδιασμένα για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων…

Δείτε το προϊόν

FG GEAR-S

Συνθετικά, μη τοξικά, βιομηχανικά λιπαντικά μειωτήρων βάσης πολυ-αλφαολεφίνης, σχεδιασμένα για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων…

Δείτε το προϊόν

FG HYDRO

Υψηλής απόδοσης, μη τοξικά, υδραυλικά λιπαντικά σχεδιασμένα για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων…

Δείτε το προϊόν