Λιπαντικά για Καλούπια

MOULD OIL LD / MD

Χαμηλού ιξώδους ειδικό υγρό για την επικάλυψη μεταλλικών καλουπιών που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση σκυροδέματος…

Δείτε το προϊόν

BT SOLUBLE OIL

Γαλακτοποιούμενο λιπαντικό για καλούπια σκυροδέματος. Κατάλληλο για ξύλινα και μεταλλικά εκμαγεία…

Δείτε το προϊόν