Λιπαντικά για Συμπιεστές

RECOM M

Υψηλής ποιότητας υδρογονωμένο ναφθενικής βάσης λιπαντικό, κατάλληλο για περιστροφικούς ή παλινδρομικούς συμπιεστές ψυκτικών συστημάτων…

Δείτε το προϊόν

RECOM S

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, κατάλληλο για συμπιεστές ψυκτικών συστήματων που λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες…

Δείτε το προϊόν

RECOM AB

Συνθετικό λιπαντικό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων, βάσης αλκυλο-βενζόλιου για εφαρμογές με θερμοκρασίες εξάτμισης χαμηλότερες από -42OC...

Δείτε το προϊόν

RECOM S PE

Προηγμένο συνθετικό υγρό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων, παράγεται από ειδικά επιλεγμένους εστέρες πολυόλης…

Δείτε το προϊόν

MINERCOMP

Υψηλής ποιότητας χωρίς ψευδάργυρο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών…

Δείτε το προϊόν

SYNCOMP

Προηγμένο συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των συμπιεστών…

Δείτε το προϊόν

SYNCOMP PG

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης για λίπανση αεροσυμπιεστών. Κατάλληλο για παλινδρομικούς συμπιεστές που λειτουργούν με LPG…

Δείτε το προϊόν

SYNCOMP DE

Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό αεροσυμπιεστών βάσης εστέρα, σχεδιασμένο για παλινδρομικούς συμπιεστές…

Δείτε το προϊόν