Λιπαντικά για Κυκλοφοριακά Συστήματα

CIRCULAR B

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση…

Δείτε το προϊόν