Λιπαντικά για Εργαλεία Αέρος

AIRTOOL

Λιπαντικό για χρήση σε αερο-εργαλεία γεώτρησης που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση και υψηλές θερμοκρασίες…

Δείτε το προϊόν