Συνθετικά Γράσα

LS COMP SYN P

Συνθετικό γράσο συνδιασμού σάπωνα σύμπλοκου λιθίου με πολυ-αλφα-ολεφίνες (PAO)…

Δείτε το προϊόν