Γράσα Βιομηχανίας Τροφίμων

FGA-2

Λευκό γράσο βάσης συμπλόκου αλουμινίου που παραφινέλαια και πολυμερή φαρμακευτικής ποιότητας…

Δείτε το προϊόν

FG-2

Ειδικό γράσο ανόργανης βάσης (μπεντονίτη) κατάλληλο για την βιομηχανία τροφίμων...

Δείτε το προϊόν