Λιπαντικά Βαρέων Οχημάτων και Μηχανημάτων

TAURUS HD

Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου (HDD), παλαιότερης γενιάς….

Δείτε το προϊόν

TAURUS TD

Υψηλής απόδοσης πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου (HDD)…

Δείτε το προϊόν

TAURUS XD

Υπερ-υψηλής απόδοσης, λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου (HDD)…

Δείτε το προϊόν

TAURUS SHC

Κορυφαίο ημι-συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου (HDD)...

Δείτε το προϊόν

TAURUS V4

Κορυφαίο λιπαντικό χαμηλης τέφρας, (mid SAPS), πετρελαιοκινητήτρων βαρέως τύπου (HDD)…

Δείτε το προϊόν

TAURUS LX

Υπερ-υψηλής απόδοσης, χαμηλής τέφρας (Low SAPS) συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου (HDD)…

Δείτε το προϊόν

TAURUS FX

Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, πλήρους τέφρας (foul SAPS), συνθετικό λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες βαρέως τύπου (HDD)…

Δείτε το προϊόν

TAURUS FE

Κορυφαίας ποιότητας συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου (HDD) βασισμένο στην τεχνολογία προσθέτων χαμηλής τέφρας (SAPS)...

Δείτε το προϊόν

TAURUS CF-2

Χαμηλής θειικής τέφρας λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους κινητήρες…

Δείτε το προϊόν

TAURUS GEO

Υψηλής απόδοσης, χαμηλής τέφρας, μονότυπο λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες φυσικού αερίου…

Δείτε το προϊόν

TAURUS BASIC

Μονό-τυπα λιπαντικά κινητήρα για παλαιότερης γενιάς κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης…

Δείτε το προϊόν

TAURUS BASIC

Πολύ-τυπα λιπαντικά κινητήρα για παλαιότερης γενιάς κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης…

Δείτε το προϊόν

TAURUS S-3

Υψηλής ποιότητας μονότυπα λιπαντικά κατάλληλα για πετρελαιοκινητήρες και κινητήρες βενζίνη…

Δείτε το προϊόν