Αντιψυκτικά

ANTIFREEZE G-12

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό για το κύκλωμα ψύξης των σύγχρονων κινητήρων αλουμινίου υψηλής απόδοσης…

Δείτε το προϊόν

ALL WEATHER

Αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση, αντιψυκτικό υγρό για το κύκλωμα ψύξης των κινητήρων. Είναι ελεύθερο από αμίνες και νιτρικά…

Δείτε το προϊόν

ANTIFREEZE BS

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό για το κύκλωμα ψύξης των κινητήρων, δεν περιέχει αμίνες και νιτρικά…

Δείτε το προϊόν

RADIATOR FLUID G-12

Αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό υγρό για το κύκλωμα ψύξης των σύγχρονων κινητήρων αλουμινίου υψηλής απόδοσης…

Δείτε το προϊόν